8 mm film

Tiden beregnes ut fra det som er spilletid etter at dårlige sekvenser er redigert bort. Du betaler altså for reell avspillingstid. Det er viktig å merke seg at alle smalfilmer som leveres på DVD, får en gjennomgang der dårlige opptak, svart eller hvitt, blir fjernet. På stumfilmer legges det til musikk gratis samt at du får en meny der du kan velge hvilken film du vil se.


Inntil 15 minutter        kr.   600.

Inntil 30 minutter        kr. 1100.

Inntil 45 minutter        kr. 1500.

Inntil 60 minutter        kr. 1900.

For hvert 15. påbegynte minutt kr. 450.


Tillegg på 35 kroner per spolebytte.


16 mm film

Prisene er 50 prosent høyere enn for 8 mm film på de ulike tidsintervallene.


Video

til DVD, harddisk eller minnepenn.

Alle typer videokassetter har samme pris. Prisen beregnes ut fra antall minutter opptak på hver enkelt kassett.

Per påbegynte time:Kr. 225.

Minstepris kr. 300.


Video lagret både på DVD og harddisk eller minnepenn: 

Kr. 300 per påbegynte time.


Spolebånd eller kassettbånd

til CD, DVD eller minnepenn

Per påbegynte time kr. 500.


Bilder

Digitalisering av lysbilder og papirbilder for levering på CD, DVD, harddisk eller minnepenn:

Kr. 8 per bilde.


Alle bildene blir manuelt kontrollert og justert etter scanning.


DVD-kopier

Kr. 150 per kopi.

CD-kopi: Kr. 100 per stk.


Redigering

Ønsker du å få redigert i videoopptakene for eventuelt å få bort uønskede sekvenser, blir dette er prismessig tillegg som beregnes ut fra medgått tid:

900 kroner per time.


Det beregnes ingen startgebyrer eller andre tillegg på alle typer oppdrag.


Alle priser er inklusiv merverdiavgift.


Prisen på harddisk eller minnepenn kommer alltid i tillegg.


Gratis returporto hvis du sender oppdrag for mer enn 2000 kroner i posten.