Video V Viktor Olsen er et enkeltmannsforetak som ble etablert i 1983 for å produsere videoprogrammer hovedsakelig for næringslivet. I løpet av årene er det laget flere hundre produksjoner både til store og små bedrifter og kommuner. Etter et avbrudd med en kort periode som fotograf i NRK, ble virksomheten gjenopptatt med programskaping og oppdragsvideo. Det er også produsert programmer som er vist i NRK. Den mest omfattende er en programserie på tre halvtimes dokumentarprogrammer fra Svalbard.

Serien er vist fire ganger i NRK.

En del programmer har vi alle rettigheter til, og disse er det mulig å kjøpe for levering på DVD eller minnepenn. De siste årene har aktiviteten rettet seg mot privatmarkedet og det som eksisterer av gamle filmer,  bilder og lydbånd. Nødvendig utstyr er anskaffet for å kunne håndtere alle de ulike formatene som eksisterer og oppnå et så godt resultat som mulig. Vårt mål er at du som kunde og eier av verdifulle minner i form av bilder og lyd, skal kunne nyte fortiden og  minnene. For de fleste er dette svært verdifulle eiendeler som en er redd for å miste.


I de aller fleste hjem eksisterer det gamle 8 eller 16 mm filmer, videoopptak, gamle lydbånd eller kassettbånd,  papirbilder, album, negativer eller lysbilder. Hvis du ikke er i stand til å digitalisere dette på egen hånd, kan du få hjelp med å ta vare på de gamle minnene og få alt lett tilgjengelig i digital form.


Med vår lange erfaring samt en rikholdig maskinpark tilpasset behovet i markedet, løser vi de aller fleste oppgavene. Det er viktig for deg å vite at vi utfører oppdragene på en måte som gjør at du blir fornøyd med resultatet. Ingen oppdrag er avsluttet før du er tilfreds. I forkant tar vi en gjennomgang av hva du ønsker å få gjort og hvilke alternativer som foreligger. På den måten unngår du at du betaler for noe du ikke ønsker.